Servis počítačů a notebooků SOS 24 hodin / 7 dní v týdnu NONSTOP
volejte: 602 426 183, 776 675 567
Štětí - Roudnice n/L - Litoměřice - Mělník 
- doprava zdarma

Opravy poČÍtaČŮ, mobilŮ, TABLETŮ, TISKÁREN

 • Zjistíme závadu, případně opravíme Váš PC přímo u Vás
 • Neopravíme-li Váš PC na místě, našim stálým zákazníkům zapůjčíme zdarma náš
 • U Vás provedeme 2x zálohu Vašich dat do námi zapůjčeného PC a disku
 • Váš PC si odneseme bez Vašich dat, která předtím nenávratně odstraníme
 • Na dobu opravy zdarma zapůjčíme našim stálým zákazníkům tiskárnu, scanner, monitor, router, switch
 • Zabezpečíme správu vaší počítačové sítě

OdstranĚnÍ virŮ

 • Odstraníme viry z Vašeho PC
 • Nastavíme antivirovou ochranu a ochranu Vašich osobních dat
 • Seznámíme Vás se zásadami zabezpečení Vašich dat

Obnova poŠkozenÝch dat a zÁlohovÁnÍ

 • Obnovíme Vaše poškozená data z PC i jiných médií (flash, SD)
 • Zřídíme Vám systém zálohování dat

ŘeŠenÍ problÉmŮ s vaŠimi programy